طراح و تولید کننده مجموعه یراق آلات درب و پنجره

ساختن سازمانی مقتدر، با دانش بروز، با اتکا بر اصول و ارزش های سازمانی و اشتیاقی وافر جهت عملیاتی کردن و بهینه کردن پیوسته فرایند ها، برای کسب مزیت رقابتی، با ایجاد ارزش ارزش افزوده مناسب، برای مشتریان خود، در بازار پر رقابت جهانی، در زمینه یراق آلات UPVC است به گونه ای که مشتریانمان ما را باور داشته و در بازار پر رقابت جهانی، حمایت گر ما باشند. سازمان از نقشی که در این زمینه به عهده گرفته، همراه با همکاران سازمانی خود، هم در جهت سازندگی سازمان و هم توانمندی سازی همکاران خود و هم نقشی که در جامعه به عهده گرفته اند، احساس بزرگی و بالندگی نمایند. آزمون نهایی، زیبایی متن ماموریت سازمان ما نیست بلکه آزمون نهایی عملکرد ما است.

محصولات ما

اسپانیولیت های پنجره تک حالته

اسپانیولیت های دربی

سایر اتصالات

بست مولیون

دستگیره ها

500
نقطه تماس با مشتریان
50 +
سبد کالا مشتری
0
نماینده رسمی
0 +
بازار صادراتی

همراهی با خانواده بزرگ ویناک

تعداد نقاط تماس در کشور افتخار همراهی 25 نماینده رسمی فروش و 860 نقطه تماس با مشتریان محترم را در سراسر کشور داریم و به تک تک همراهانمان در این خانواده بزرگ متعهدیم.